EduMed

Media and Education

Undervisning er ALLTID mediert

Introduksjon til mediepedagogikk

Kan du tenke deg noen form for kommunikasjon som ikke er mediert, dvs. som ikke involverer bruk av medier?

Medier er til stede i alle former for kommunikasjon. Det mest grunnleggende medium i menneskelig kommunikasjon er språk (verbal kommunikasjon). Men selv når vi ikke sier et ord sammen med andre, kommuniserer kroppen vår (ikke-verbal kommunikasjon). Vi trenger heller ikke være sammen med andre for å kommunisere, da vi kan bruke skrift som medium (skriftlig kommunikasjon).

Er du enig i at utdanning er en spesialisert form for kommunikasjon? Hvis så er den pedagogiske prosessen gjennomsyret av medier. Den pedagogiske retning som fokuserer på læringsmessige aspekter ved medier kalles mediepedagogikk. Den dreier seg om tre områder:

  • hvordan vi påvirkes av mediene,
  • hvordan undervise om medier, og
  • hvordan undervise med medier.

Denne tredelt strukturen er analogt til en oppdeling av den generelle pedagogikken som er sosialisering, oppdragelse og undervisning.

Hovedområdene innen mediepedagogikk overlapper hverandre. Likevel er tredeling nyttig for å klargjøre kompleksiteten og omfanget av faget.

Presentasjonen under er ment å trigge refleksjon rundt mediepedagogiske perspektiv.

For utdypning:

Fritze Y., Haugsbakk G., Nordkvelle Y.T. (2015), Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier, Cappelen Damm Akademisk

Qvortrup L. (2007). Media Pedagogy: Media Education, Media Socialisation and Educational Media, Seminar.net – International journal of media, technology and lifelong learning, Vol. 3 – Issue 2

Advertisements

October 9, 2016 - Posted by | IKT og læring, Media and Education

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: