EduMed

Media and Education

Medier og samfunn

Determinisme eller konstruktivisme?

Hva er forbindelsen mellom media og samfunn? Kontrollerer samfunnet media? Eller er det media som kontrollerer samfunnet? Kanskje er ikke kontroll et godt ord i denne sammenhengen? Kanskje bør vi heller snakke om påvirkning? I så fall hva er retningen på denne påvirkningen?

Presentasjon under introduserer en debatt rundt dette. Tre perspektiv blir presentert, med Marshall McLuhan sine synspunkter i fokus. Hans analyse brakte frem interessante kognitive og kulturelle aspekter, som er viktige fra et pedagogisk ståsted.

Marshall McLuhan er gitt æren for å spå fremveksten av World Wide Web som kommunikasjonsarena årtier før det ble oppfunnet. Han oppfant de to berømte uttrykkene; “The medium is the message” og “Global village”, som har inspirert mange medie-teoretikere fra den gang og til i dag.

 

Advertisements

August 22, 2016 - Posted by | IKT og læring, Media and Education

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: